internet bağımlılığı Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
internet bağımlılığı tedavisi nedir?

İnternet  bağımlılığı tedavisi olan bir sorundur. Ancak tedavinin deneyimli kişilerce yapılması uygundur. Yeni bir kavram olduğu ve klinik deneyim henüz yeterli düzeyde olmadığı için ciddi hatalar yapıldığını sık görmekteyiz. Bu hatalar gençlerin yaşamını ciddi biçimde etkilemektedir.

Süreç içinde, internet bağımlılığı anlayışı, onun tedavi gerektiren bir bozukluk olarak kabul edilmesi yönünde gelişti. İnternet bağımlılığını tedavi etmek için, dünyada birçok kurumda internet bağımlılığı servisleri açıldı.

Hatta bazı tedavi merkezleri internet bağımlılarını yatırarak tedavi etmeye başlamış ve üniversite yerleşkelerinde internet bağımlısı olan öğrencilere yardım etmek için destek grupları başlatmıştır. Psikiyatri bilim dalı, internet bağımlılığının tedavisi için yöntemlerin alt yapısını oluşturmaya başladıysa da, terapi yaklaşımları ve sonuçları deneysel olarak çok az çalışılmıştır.

İnternet bağımlılığında tedavi birçok güçlükler içerir. Çok hızlı gelişen bir teknoloji ile karşı karşıyayız. Bu nedenle bağımlılıkların tipi ve özellikleri de hızla değişmektedir. Bu değişimi yakalamak ve bilimsel bir analizle müdahaleye dönüştürmek, bir klinisyen için oldukça zordur.

İnternet ve bilgisayar artık kullanımı zorunlu metalardır. Ancak bir insanın sigarayı kullanması zorunlu değildir. Hiç sigara kullanmadan yaşamını sürdürebilir. Ama internet ve bilgisayar kullanmadan yaşamı sürdürmek giderek zorlaşmaktadır. Ev, okul ve işyerinde kullanımı yaygındır.

Bağımlı olunan nesneden uzak kalmak, bağımlılık tedavilerinin önemli koşullarından birisidir. İnternet ve bilgisayar bağımlılığında ise bağımlı olunan nesneden kişiyi uzak tutabilmek mümkün değildir. Bu bir alkol bağımlısının meyhanede çalışmasına benzetilebilir.

Bu konuda çalışmalar yapan kişilerden birisi olan David Greenfield durumun zorluğunu “İnternet daha önce gördüklerimizden çok farklı. Sosyal iletişimi artıran ama aynı zamanda sosyal izolasyona neden olan bir araç” biçiminde açıklamıştır

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma

 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim