internet bağımlılığı Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
"www bir yaşam" ve sanalizm

Yaşadığımız bu çağda her şeyde sanallığın damgası var. Yaşantılarımızı sanal ortamlar belirliyor. Yaşamımız sanal ortamlarda geçiyor. İlişkilerimiz, iletişimimiz, sanatımız, eğitimimiz hep sanal hale geldi. Dilimiz sanal ortamın ürettiği kelimelerle doldu.

Farklı karakteristik özellikleri olan bir dönem yaşıyoruz. Bu nedenle sanalizm yeni bir akımdan öte bir çağ (era) ve hareket (movement) olarak değerlendirilebilir. Romantizm veya modernizm gibi yeni bir hareket.

Bir hareketin veya çağın başlaması için başlangıç aldığı bir nokta olmalıdır. Sanal çağın başlangıcı ise bilgisayarın bulunmasından sonra internetin yaygınlaşmasıdır. Bir çağdan söz edebilmek için uzun sürmesi gereklidir. Sanal çağ ise kolaylıkla biteceğe benzemiyor.

Sanalizm diğerlerinden daha “kötü” olarak değerlendirilemeyeceği gibi, daha “iyi” bir çağ da değildir. Nostaljik akımların etkisinde kalarak geçmiş çağlara övgü yağdırıp, yeni bir çağa sövgüyü uygun görmek adil değildir. Geçirdiğimiz değişim mevcut bir çağın dejenerasyonu değil, yeni bir çağ olarak kabul görecek kadar somuttur.

Önceki nesiller sanalizm hareketini ayrı bir hareket veya çağ olarak görmekte zorlanmakta ve bunu bir dejenerasyonla açıklamaya çalışmaktadır. Sanalizmi ayrı bir hareket ve sanal çağı ayrı bir çağ olarak görmekte zorlanmamızın bence en önemli nedeni, entelektüel yapısının çok güçlü olmamasıdır. Teknik alt yapısı çok güçlüdür bu çağın. Çok yaygınlaşması ve tüm toplum katmanları tarafından benimsenmesi sonucu entelektüel gelişimi üst düzeyde olmamıştır.

Ayrı bir çağ ve hareket olarak kabul edip etmemek tartışması değil amacım. Buraya takılmak gereksiz olur. Ama farklı bir dönemde yaşadığımız bir gerçek.

Bunun farklı bir dönem olduğunu kabul ettiğimiz sürece bu dönemi anlayabiliriz. Yoksa bugünkü yaşantıları geçmiş dönemlere göre kategorize ederek yanılabiliriz. Nostaljik takıntılarla mutsuz olabiliriz. Olan biteni, çocuklarımızı veya aşklarımızı anlamakta zorluk çekeriz.

Geçmiş ve bugünün yaşam biçimlerini sürekli karşılaştırarak, doğruyu elma ile armudun toplamında arayabiliriz. Hep geriye dönüş umuduyla yaşayarak, ileri doğru adımlar atmayabiliriz.

Sanalizm artık her yerde. Birlikte yaşamak zorundayız!

 

 
 
 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma

 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim