internet bağımlılığı Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
internet bağımlılığı nasıl gelişiyor?

Sorunlu internet kullanımı düşünce yapısından ve davranış örüntülerinden kaynaklanır ve bu düşünceler çeşitli davranışların derinleşmesinde veya uyumsuz davranışların kalıcı hale gelmesinde rol oynar.

Bazı görüşlere göre sorunlu internet kullanımı çevirimiçi ortamdaki eylemleri kontrol etmede güçlük olarak nitelenir ve genellikle aşağıdaki beş özellikle tanımlanır;

(1) kişi internet kullanımını sonlandırmaya niyetlense de, buna devam eder,

(2) internet kullanımı kişinin düşünce ve davranışlarını yönetir,

(3) internet kullanımı imkansız hale geldiğinde kişi hoş olmayan duygular hisseder,

(4) interneti olumsuz duygulardan kaçmak için kullanır,

(5) internet kullanımı kişinin başkaları veya kendisiyle çatışmasına neden olur.

Hem günlük internet kullanımı, hem de sorunlu internet kullanımı kişilerin sosyal bağlamlarıyla ilişkilidir. Yani aile ve arkadaşlardan sosyal destek görememe, ve/veya arkadaşları tarafından sosyal açıdan tecrit edilme kişinin günlük kullanımdan sorunlu internet kullanımına geçmesine olanak sağlar, çünkü internette bulunan sosyal ilişkiler ve pekiştirme kişinin sanal sosyal yaşamında kalma ihtiyacının artmasına neden olur.

Ergen, interneti sorunlu bir biçimde kullanmaya başladığında, günlük yaşamdaki sosyal ilişkileri sürdürecek zaman ve enerjisi olmayacaktır ve bu da yalnızlık, depresif ruh hali ve düşük benlik algısı yaşama riskini artıracaktır.
 
 
 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma

 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim